FANDOM


Icon-bima
Artikel ini tentang alat perubahan di Bima Satria Garuda.


Bima Changer
Bima Changer
Bima Satria Garuda
Digunakan oleh: Bima & Bima Legend
Diciptakan oleh: Mikhail
Sistem khusus: Power Stone
Changers
Pesanan produksi
next
Azazel Changer

Azazel Changer adalah alat perubahan yang digunakan oleh Reza Bramasakti untuk berubah menjadi Satria Garuda Azazel.

Azazel Changer berbentuk seperti changer Bima dan juga Bima Legend,hanya saja berwarna hitam dan terdapat power stone hitam di dalamnya.    Bima Changer adalah alat perubahan yang digunakan oleh Ray untuk berubah menjadi Bima. Serupa dengan Noir, ia menggunakan Bima Changer untuk berubah menjadi Bima Legend